Akyaz Paletçilik Ltd.Şti. - Palet Dünyası Merkezi
Pazartesi - Cumartesi 09:00-18:00
0224 262-1323

27.12.2017 Resmî Gazete Tarihli ve 302383  Resmî Gazete Sayısı Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24223&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ambalaj%20at%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n%20kontrol%C3%BC